Social freezing. Contact ❄️.

Become a donor + Gift 🎁.

Social freezing. Contact ❄️.

Become a donor + Gift 🎁.

Faqs

Frequently Asked Questions

Below you will find answers to the most common questions from our patients. If we have forgotten any of them, feel free to get in touch.

1. I am before treatment with donated oocytes


Prečo sa rozhodnú mladé ženy pre darovanie oocytov?

Darovanie vajíčok, darcovstvo krvi a plazmy patrí k spôsobom, ako pomôcť. Potenciálnej darkyne sa pri osobnom pohovore tiež pýtali na motiváciu a ako najčastejšie odpovede uvádzajú:Chcem pomôcť.V bezprostrednej blízkosti je niekto, kto potrebuje k otehotneniu darované vajíčka, alebo má problém s otehotnením.Keď teraz pomôžem, je pravdepodobné, že až budem pomoc potrebovať ja, nájde sa niekto iný kto bude ochotný pomôcť.

Ako sa darkyne vyberajú?

K našim požiadavkám na potenciálne darkyne, okrem všetkých negatívnych testov (krvné testy na vylúčenie infekčných chorôb – HIV, syfilis, hepatitída B a C, genetické testy – karyotyp a nosičstvo cystickej fibrózy, SMA, krvné testy na určenie krvnej skupiny a Rh faktoru, hormonálne vyšetrenie, gynekologické  vyšetrenie) patrí:

Vek ženy – medzi 18. a 35. rokom života, BMI – do 25, minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie, v minulosti absolútne žiadne užívanie drog, žiadne trvalo užívané lieky, v osobnej a rodinnej anamnéze žiadne psychiatrické poruchy a ochorenia a žiadne známe dedičné choroby.

Je darovanie anonymné?

Darovanie vajíčok v SR je obojstranne anonymné.

Ako klinika Repromedica priraďuje darkyňu alebo darcu?

Naša klinika disponuje širokou databázou darkyň a darcov a preto sme schopní splniť požiadavky liečeného páru takmer na 100 %. Čím viac informácií od liečeného páru dostaneme, tým presnejšie môže náš tím darkyňu, alebo darcu vybrať.

Je možné na želanie liečeného páru priradiť aj darkyňu iného etnika?

Klinika ReproMedica má v databáze darkýň oocytov aj mladé ženy – potenciálne darkyne (občianstvo SR), ktoré sú iného etnika.

Kedy je darkyňa vybraná?

Vhodná darkyňa je vybraná 6 týždňov pred odberom oocytov.

Kedy dostanem informácie o darkyni?

Informácie o darkyni (ako je vek a krvná skupina) získate 2 až 3 týždne pred odberom oocytov.

Aký je maximálny vek príjemkyne?

V SR nemáme vekový limit na príjemkyne, závisí vždy na konkrétnom prípade.

Kto je z právneho hľadiska rodičom dieťaťa, ktoré sa narodilo po liečbe darovanými spermiami a darovanými oocytmi?

Podľa platných právnych predpisov je v SR liečba neplodnosti možná iba u heterosexuálnych párov. Žena a muž, ktorí podpísali informovaný súhlas s liečbou, sa zo zákona stávajú matkou a otcom dieťaťa / detí so všetkými rodičovskými právami a povinnosťami.

Aké vyšetrenia budem pred liečbou absolvovať?

U žien nad 40 rokov veku odporúčame mamografické vyšetrenie, onkologické vyšetrenie z cervixu uteru, a odporúčania gynekológa, že je možné otehotnieť. Ďalej Vaše a partnerove testy STD (testy na sexuálne prenosné choroby) nie staršie ako 6 mesiacov). Od Vás hormonálny profil, kultivácie.  Od Vášho partnera výsledky vyšetrení spermiogramu.

Ktorý je prvý deň menštruácie, keď na ich začiatku špiníte?

Špinenie sa neberie ako začiatok menštruácie. Za prvý deň menštruácie považujte prvý deň normálneho (štandarného)menštruačného krvácania, ak začne menštruácia po 20 hodine večer, berte za prvý deň menštruácie nasledujúci deň.

Koľko dní abstinencie partnera je najvhodnejšie pre kvalitu spermií?

Odporúčajú sa 3 dni pohlavnej abstinencie, najmä preto, aby bol dostatočný objem ejakulátu pre spracovanie laboratóriom. Nie je potrebná dlhodobá abstinencia, pretože tá môže mať negatívny vplyv na morfológiu spermií.

Je možné nejako podporiť lepšiu kvalitu spermií pred odberom?

Áno, na kvalite spermií sa podieľajú všetky vplyvy, s ktorými bol muž v kontakte posledné 3 mesiace pred odberom. Preto nie je potrebný žiadny špeciálny režim v krátkej dobe pred odberom ejakulátu.

2. I am pre-embryo transfer


When will the embryo transfer be performed?

‍The planning of
the embryo transfer is done by the doctor in collaboration with the embryologist and the patient. The transfer is normally performed on the 5th day after the donor egg retrieval. The coordinator will inform you about the date and time of the embryo transfer.

‍How manyembryos will be transferred?

‍ Usually
one, maximum two embryos. We recommend freezing the other good quality embryos.

‍What is thequality of the embryos on each day?

‍The quality of
the embryos can be assessed from the second day of development. A two-day-old embryo should preferably have 3-4 cells. A three-day-old embryo is then 6-8 cells. On the fourth day of development the embryo becomes a morula and the lowest success rate has been observed (via Embryoscope), for this reason the embryo transfer is done on day 5 of development when the embryo becomes a blastocyst.

‍What tobring for embryo transfer?

‍You
do not need to bring anything specialforembryo transfer.Bring all signed consents to your treatment, also, if you wish to freeze unused embryos, a signed embryo freezing consent form.

‍Should Ihave a full bladder before the transfer?

‍It
is not necessary to have an extremely full bladderfor anembryo transfer. We recommend that you do not go to the toilet to empty your bladder just before the embryo transfer. A moderately filled bladder helps to strain the uterus, making it easier to introduce the embryos into the uterus.

‍Howlong does the transfer itself take?

‍An uncomplicated
transfer takes 2 - 3 minutes. After the transfer, you will remain lying down for about 10 - 15minutes. Then you can go home.

‍Can apartner be present during the transfer?

‍A
partner can be present during the embryo transfer.

3. I am post embryo transfer


Do I have to lie in bed after the transfer?

‍After the
embryo transfer, complete bed rest is not necessary. We recommend a normal daily routine with limitation of stressors such as physically demanding sports or heavy manual labor. Sick leave is not required.

‍Whencan I travel home after the transfer?

‍There
are no travel restrictionsafter theembryo transfer. Patients usually travel home by all means of transportation on the day of the embryo transfer, no later than the following day.

‍When doembryos become embedded in the uterus?

‍Embryos
usually become embedded (nidate) in the lining of the uterus by the 6th day of the embryo transfer, no later than the following day.-

‍I startedspotting, is this normal?

‍Spotting
may occur within 10 days after embryo transfer. Thismay be due to minor injuries to the cervix during the transfer and further subsequent embryo nesting. This spotting has no effect on the results of treatment. For heavy or prolonged bleeding, check with your doctor.

‍Do I need tocontinue taking all my medications?

‍Yes
, continue taking all the medications you were taking before the embryo transfer.

‍Whenshould I have a test?

‍It
is important to have an HCG (blood) test done by your doctorabout14 days after the transfer.

4. I have a positive HCG test


I have a positive HCG test

‍Continue
taking all medications and make an appointment for an ultrasound in 14 days after the positive test.

‍I startedspotting, what should I do?

‍Do not take
any medications, it is advisable to follow a resting regimen. In case of complications, your doctor should be consulted.

‍Whenis it appropriate to have an ultrasound scan?

‍It
makes sense to havean ultrasoundscan no sooner than 14 days after a positive HCG test.

‍How shouldI continue to take my medications?

‍Take all
medications without change (unless your doctor has already told you otherwise prior to the transfer) until your first ultrasound scan, which should be scheduled within 14 days of a positive pregnancy test.

5. I have a negative HCG test


Who should I contact for further treatment?

‍To
evaluate your unsuccessful treatment and determine your next treatment strategy, see the doctor who created your treatment plan within 10-14 days.

‍Should Icontinue taking my medications?

‍If
you have a negative pregnancy test, you can stop taking all of your medications at once. The only exception is taking Prednisone at a dose above 10 mg (2tbl) a day. Talk to your prescribing doctor about how to phase it out gradually.

‍Whencan I have my next treatment?

‍If you
have frozen embryos from a previous cycle with eggs donated to us, you may be able to schedule a cryoembryo transfer in your next cycle. If you need a new treatment with donated oocytes, the time of the appropriate next treatment will be recommended by your doctor.

Have we forgotten your question?

Do not hesitate to contact us. We will be happy to answer everything.

WE ARE HERE FOR YOU

Contact us

We will be happy to answer all your questions.

Send us an email and we will reply within 24 hours.

If you prefer a phone call, call us anytime at this number.

You can find us at the Mountain Park at Búdková 26.

By clicking "I agree" you consent to the storage of cookies on your device to improve site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. Please see our privacy policy for more information .